Ağustos 2017 Ayında Eklenen Konular

Kuru bakliyatların üzerinde fitat denilen bir zırh vardır . Bu zırhı parçalamak için geleneksel olarak suda ıslatma ,bekletme yapılır Genellikle bir gece önceden suya konulur Eğer fitat parçalanmaz ise preoteinlerdeki hiç şeyden yararlanma olmaz. Ne vitaminler ne de minerallerden yararlanım olmadığı gibi mide ve ince bağırsaklarda tam sindirim olamadığı için...
Probiotik yoğurt kavramı yaklaşık 25 senelik bir konu ünya gündeminde : Aslında 100 yıl önce probiotikler keşfedildiğinde çeşitli probiotikler katılarak farklı yoğurtlar üretildi : Ama çok yaygınlaşmadı. . 1980 lerden sonra endüstriyel probiotik yoğurtlar üretilmeye başlandığında ,evlerde probiotik yoğurt mayaalrı ile probiotik yoğurtlarda yapılamaya başlandı ardından. : 2 bakterinin olduğu...
.. Duydunuz mu hiç ? Bir sürü tuz adı duydunuz ama bunu bilen çok azdır. Tuz olgusunu anlıyorsunuz ,ama eritme ne demek ? Neyi eritiyor bu tuz ? Tuz mu acaba ? .. ERİTME PEYNİR İşte bunu duymuşsunuzdur ! Eritme peynir ;eriyince yumuşak ve krema gibi olur . Sürme peynirler...
İnsanlar birbirleri konuşurken en çok sorulan sorulardır. : Memleket nere ? Köken nere ? : Bunu daha çok daha fazla ortak tanıdık olabilir mi diye sorulmuş olması muhtemel. : PROBİOTİKLERE SORUYORMUYUZ MEMLEKET NERESİ DİYE.? . Neden sormalıyız ? : Her coğrafyada yetişen gıdalar nasıl farklı ise ; İnsanların yedikleri içtikleri...
Süt sanayicileri toplumun taleplerini ve endişelerini yeterince algılayamıyor... . Süte uygulanan ısıl işlemler, çeşitli işleme teknolojileri ve katkı maddeleri kullanımı konularında tüketici endüstriye karşı güvensizlik duyuyor. . SOKAK SÜTÜ Bu nedenle hijyen ve mikrobiyolojik bakımdan herhangi bir standardı olmayan sokak sütüne olan talep her geçen gün artıyor. . Özellikle eğitim ve...
PROBİYOTİK OLARAK BİFİDO BAKTERİLER Bifidobacterium cinsi bakteriler asidofiliktir.  Düşük ph da daha iyi ürerler. Fakat ısıya dayanıksızdır. 60 C de 5 dakikada ölürler. Çeşitli karbonhidratları asetik ve laktik asit oluşturarak fermente ederler, fakat CO2 oluşturmazlar.  Proteolitik değildirler . Bifidobakteriler proteinin anne sütünden emilmesini artırabilen fosfotaz aktivitesi sergilerler.  Bazı bifidobakteri türleri B1, B9, ve B12 vitaminlerini üretirler ve bu vitaminlerin üretilmesi fermente süt ürünlerinin besleyici özelliklerini artırır . İn vitro koşullarda, bifidobakterler Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, Shigella dysenteriae, Candida albicans gibi belirli...
Midedeki Helicobakter plory zararlı bir bakteridir. Midedeki hem sindirim hemde besinlerin sentezlenmesinde sorunlar doğurmaktadır. Gastrit ve mide ülserine neden olabilen patojen bir organizmadır. Tedavi edilmez ve önemsenmez ise mide kanserine doğru gelişir. : Şimdiye kadar Helicobakter Plory bakterisi antibiotikler ile öldürülmeye çalışıldı. % 99 ' u öldü ,geriye kalan %...
BESİNSEL LİFLER İNCE BAĞIRSAKLARDA SİNDİRİLMEDEN KALIN BAĞIRSAKLARA GEÇEN LİFLER : PREBİOTİK LİFLER .. KALIN BAĞIRSAK FONKSİYONLARINI İYİLEŞTİRİR KAN KOLESTROLÜNÜ AZALTIR TOKLUK KAN GLUKOZ VE İNSÜLİN SEVİYELERİNİ DÜŞÜRÜR :: . Besinsel lif kavramı, son yıllarda oldukça değişmiştir. Besinsel lifin daha önce kabul edilenden çok daha geniş bir madde çeşitliliğini kapsadığı ve daha fazla...
... . Hakkında akıl almaz iddialarla olumlu ve yararlı bir fermente içecek olarak tanıtılan kombuçya çayını daha yakından inceleyelim. . Tanrıların çayı ,Ölümsüzlük iksiri,Her derde deva mucize gibi sıfatlarla anılan Kombuçya çayı hakkında yeterince detaylı araştırmalar bulunmamaktadır. . Araştırma sayısının çok az oluşu nedeniyle ,ortaya çıkan sonuçlardan daha ziyade yaklaşım olarak mantar mayalar üzerine yoğunlaşmak gerektiği...
Sayfa başına git