PATENTLİ PROBİYOTİKLER VE DOĞRU ALTERNATİF YOL !..

PATENTLİ PROBİOTİKLER VE DOĞRU ALTERNATİF YOL !..
..
Lactobacillus acidophilus- LA-5
Bifidobacterium- BB-12
Streptococcusthermophilus- STY-31,
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus- LBY-27
:
Bir probiotik bakterinin isminin ardında bu tür KOD numaraları görürseniz ,bilin ki bu bakteriler özel firmalar tarafından üretilmiş ve özel patentlenmiştir.
.
Dünya üzerinde bakteriler konusunda araştırmalar yapan kuruluşlar yaklaşık 100 yıldan beri faaliyet içindedirler :
:
1890 yıllardan itibaren bilim dünyası hastalık yapan mikropları araştırırken ,yararlı mikroorganizmalarıda keşfetmiştir.
:
BAKTERİLER 2 ÇEŞİT
:
İYİ BAKTERİLER ,KÖTÜ BAKTERİLER
.
Kötü bakteriler genel olarak mikroplar ,
Mikroplar ,virüslerle ,mantarlarla ve küflerle aynı ortamalrda bulunan ve onlarla yaşayan ve işbirliği yapan mikro canlılardır.
:
İyi bakterilerde ,kötü bakterilere ve onun işbirlikçilerine karşı savaş veren ,onlara yaşam şansı bırakmayan diğer mikro canlılardır.
:
İYİ BAKTERİLER VE PROBİOTİK BAKTERİLER
.
İnsan sağlığını olumlu etkileyen bakterilere iyi veya dost bakteriler diyoruz.
Genel olarak doğal florada ,her yerde bulunan bu bakteriler gıdalarda özellikle fermente olan besinlerde bulunurlar .
:
Probiotiklerde iyi bakterilerdir.
Diğer iyi bakterilerden probiotik bakterileri ayıran en önemli kriter ,bağırsaklara canlı ulaşıp ,dokulara tutunmaları ve kolonize olmalarıdır.
:
Mesela bir çok iyi bakteri bir gıdayı dönüştürür ,fermente eder ama bağırsaklara canlı ulaşamaz.
:
YOĞURT BAKTERİLERİ
Bunlar için en iyi örnek yoğurt bakterileridir.
Yoğurttaki 2 bakteri
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ve
Streptococcus thermophilus bakterileridir.
Bu 2 bakteri sütü fermente ederler ,yoğurt oluşumunu sağlarlar ve aynı zamanda bu fermentasyon sonucunda laktozu dönüştürüp kısa zincirli yağ asitleri üretimi yaparlar.
Bunların her biri güçlü bir antimikrobiyal maddedir
.
Streptococcus thermophilus on iki parmak bağırsağının girişinde etkisizleşir .
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ise ince bağırsağın ortalarına kadar canlı ulaşır ,ancak daha sonra etkinliğini yitirir.
.
Bu 2 yoğurt bakterisi ,probiotik kriterlerine göre zayıf yapıda olduklarından probiotik olarak adlandırılmazlar.
.
BAKTERİLERİN KEŞFİ..
Bu 2 yoğurt bakterisini bulan 1905 yılında İsviçre’nin Cenevre şehrinde Prof. Léon Massol’ın yanında asistan olarak çalışan Bulgar mikrobiyolog Bulgar Dr. Stamen Grigorov ‘dur.
.
Massol bu buluşu Pastör Enstitüsünde mikrobiolojide dünya otoritesi olan Metchnikoff’a bildirince, Stamen Pasteur Enstitüsü’ne davet edildi.
.
Yapılan çalışmalar sonucu üretilen yoğurttaki belirleyici olan bakteriye Lactobacillus bulgaricus ssp. Grigoroff adı verildi.
Daha sonra bu bakteriye sadece Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricusadı verilmesine karar verildi.
:
Bir çok bilim adamı yaptıkları mikrobiolojik çalışmalarda bir çok bakterileri bulmuşlar ve onların kategorize edilmesi için Pastör Enstitüsü dünya merkezi kabul edilmiştir.
Bunun oluşmasında Elie Metchikof’un büyük rolü vardır.
:
Avusturyalı Dr. Ernst Moro 1900 yılında sütü fermente eden bakterilerden ve daha sonra ”’Lactobacillus acidophilus”’ adı verilecek olan “Blaubacillus” (Bacillus acidophilus) bakterisini bulmuştur.
:
Pastör enstitüsünde Henry Tissier 1889 yılında anne sütü ile beslenen bebeklerin bağırsaklarında bifidobacterium bakterisini keşfetmiştir.
Keşfettiği bu bakteri ailesine ’’Bacillus bifidus communis’’ adını vermiştir.
Daha sonra bu bakteri ailesi Bifidobacterium bifidum olarak kullanılmıştır.
:
Daha sonraki yıllarda bilim dünyası bir çok yararlı bakteriler ve ayrıca probiotik bakterileri bulmuştur.
:
PROBİOTİKLERİN ÇOĞALTILMASI VE ÜRETİMİ.
:
Canlı yaşamın yararlı mikroorganizmalar ile sürdüğünü çok iyi anlayan bilim dünyası ve onu yakından takip eden firmalar 100 yıldan beri bakteri dünyasında etkin çalışmalar sürdürmektedirler.
:
Probiotik bakteriler genel olarak aile şeklinde kategorize edilmişler ve gruplandırılmışlardır.
Her grup bakterinin altında yüzlerce farklı floralarda olan alt suşlarda tespit edilmiştir.
.
Probiotiklerin çoğaltılmasının en basit ve kolay yolu fermentasyondur.
:
Probiotikler ve diğer yararlı bakteriler fermentasyon sürecinde uygun ısı uygun ortam ve uygun besiyer oluştuğunda da sayıları trilyonlarca olabilmektedir.
Varolan fermentif sıvıdan -50 derecede liyoflize yöntemi ile toz haline getirilen bakteriler tekrar fermentasyon işleminde kullanılmak üzere -18 derecede dondurulmaktadırlar.
:
100 YILDAN BERİ OLAN GELİŞMELER
Bilim dünyası özellikle Pastör Enstitüsü bakterilerin ve probiotiklerin dünyadaki merkezi konumundadır.
Bakterileri ve probiotikleri akredite eden burasıdır.
.
Tarihte 1900 ‘lü yıllarda çok geniş araştırmalar yapılan bakteri dünyası 1928 yılında antibiotik maddesi penisilin bulununca kenara itilmiş ve araştırmalar durmuştur.
:
2004 yılında ilk defa toplanan Dünya Probiotik çalıştayı 100 yıllık süreci değerlendirmiş,100 yılda yaklaşık 1400 civarında araştırma olduğunu görüldüğünde tekrar yoğun bir araştırma çalışmaları başlatmışlardır.
:
DÜNYADAKİ PROBİOTİK BAKTERİ PAZARI.
Bilim dünyası yararlı ve probiotik bakterilerin üretimini desteklemekte ve yaygınlaşmasına destek vermektedir.
Yararlı bakteriler ve probiotik bakteriler starter yani başlangıç formlarında saf ve hijyenik olarak üretilirler:
Başlangıç terimi ,fermentesyon sürecine ilk defa başlayacak kaarekterde demektir.
Bilim dünyası etik olarak yararlı bakteriler ve probiotik bakteriler üzerinde
bir ayırım ve özel bir patentleme yapmamaktadır.
Yapılmasınıda doğru bulmamaktadır:

Yine bir çok firma aynı çizgide üretim yapmakta ,hem bulunduğu ülke hemde bağlı olduğu bölgesel kurumların denetiminde ve kontrolünde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üretilen yararlı bakteriler ve probiotikler öncelikle fermentasyon için endüstri kuruluşlarına ve ilaç firmalarına satılmaktadır.
Dümyadaki canlı mikroorganizmaların sağlıklı dağılımı bu şekilde olmaktadır:
Bu yol etik bir yoldur.

.
ETİK OLMAYAN YOL .
Fermentasyonda kullanılacak bakteriler bazı özel firmalar tarafından üretilirken ,bilim dünyasının araştırmaları ve üretimindeki kriterlerin dışına çıkmışlardır.
Etik kuralları hiçe sayıp ,insanlık yararını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak istemektedirler
:
Probiotik ve diğer yararlı fermentif bakteriler
1. Firmalar tarafından araştırılıp bulunanlar ve keşfedilenler özel kodlarla patentlenmiştir
2. Firmalar bakteriler üzerindeki yaptıkları modifikasyonlar ile fermente üretimde kullanımda bazı özellikler kazandırarak sürekli sadece kendi ürünlerinin kullanımını sağlamışlardır
3.Firmalar bakterilerin ve probiotiklerin doğrudan kullanımında (tablet, toz saşe veya kapsül olarak ) kendi ürettikleri ile ısmarlama klinik deneyler yaptırmaktadırlar.
.
Bunları tek tek detaylı açıklamalar ile inceleyelim.
.
Dünya çapında dev olan bazı tröst firmalar kendi özel kodları ile yararlı bakteri ve probiotikleri üretmektedirler.
Bu özel kodlamanın ve modifikasyon yaparak kullanımın arkasında çok büyük oyunlar bulunmaktadır.
.
Bu firmalar endüstriyel üretim yapan firmalara kendi üretimlerini sunarken mikrofaj tehlikesine karşı alternatiflerinide ürettiklerini belirterek sadece bir işletmede kendi ürünlerinin kullanılmasını sağlayacak şekilde bir düzenleme yapmaktadırlar.
Bir endüstriyel işletmede başka bir firmanın yararlı bakterileri ve probiotiklerinin kullanımın önüne geçebilmeyi hedeflemişlerdir.
Bu yöntem sadece kendi ürettikleri bakterileri kullanmaları konusunda işletmeleri bağımlı hale getirmenin çirkin bir yöntemidir.
.
Yoksa işletmede mikrofaj tehlikesi hemen ortaya çıkar tehdidi bu yöntemin uygulanmasında kullanılan şantajdır.
:
Bu özel üretilmiş ve modifikasyona uğratılmış yararlı bakteriler ve probiotikler ile üretilen ürünleri kullanarak yine aynı fermentasyonu yapmak mümkün olamamaktadır.
.
Fermentasyon bir noktadan sonra gerçekleşmemektedir.
.
Diğer yandan kendi özel kodları ile ürettikleri özellikle probiotiklerde kurguladıkları manipulasyon şu şekilde olmaktadır.
.
Bu özel probiotikler ile immünterapi alanında bazı hastalıklar ve sağlık sorunlarına karşı koruyucu ve iyileştirici etkileri ispatlamak için ısmarlama klinik deneyler yaptırmaktadırlar .
.
Bunların sonuçlarınıda bilimsel dergi ve yayınlarda sunduklarında özel bir algı yaratmış olmaktadırlar.
.
Bu özel kodlu probiotikleri kullanırsanız ancak açıklanmış hastalık ve sorunda koruyucu bir etki ve iyileşme sağlanabilir.
Bu dünya çapında kurgulanan bir manipulasyondur.
.
Diğer yandan probiotikleri sadece kapsül veya toz saşelerde kullanılması desteklemek için probiotik gıdalarda fermentasyon sürecinde çok aqz bakteri olduğunu iddia edecek kadarda bilim dışına çıkabilmektedirler:
.
Hatta yine bilim dünyasının probiotik kriter olarak belirlediği ,mide asidine dayanıklı olan yararlı bakterilere probiotik bakteri denir ,gerçeğini de yok sayarak probiotikler mide asidinde ölür iddiası ile dünyanın en büyük yalanını oluşturmaktadırlar.
.
Sayıları milyarla ifade edilen probiotik desteklerin içindeki bakteri sayısının,bir fermentasyon süreci ile oluşmuş probiotik gıdada trilyonlarca sayıya ulaştığını karartmaya çalışıyorlar.
.
Bir büyük algı yönetimidir
.
Bağırsak mikrobioyatasında bugün için söylenen 1500 çeşit mikroorganizma var ise ,bunların bütünsel bir birlikteliğinin sonucudur bağışıklık sistemindeki güçlülük .
Çok çeşit ve çok fazla sayıda bulunursa probiotikler sağlık konusunda koruyucu ve iyileştirici etki mekanizmaları gerçekleşir.
.
Tek bir bakteri veya bakterinin alt suşu ile genel bir bağışıklık sisteminin güçlenmesi düşünülemez.
:
Ama sazan gibi bu yanıltıcı bilgilere atlayan ,manipulasyonların arka planını göremeyen tıp dünyasında doktorlarda bulunmaktadırlar.
.

.
DÜNYADAKİ GELİŞMELER
Dünya sağlık örgütü ,dünyadaki insanların antibiotiklerden ve kimyasallardan dolayı bağışıklık sistemlerinin çöktüğünü görerek ,probiotik gıdaların tüketimi için çağrı yapmıştır.
.
Dünya sağlık örgütünün özellikle 1980 li yıllarda yapmış olduğu çağrı tarihin bir dönüm noktasıdır.
Artık antibiotikler ile tedaviler mümkün olmamakta ve antibiotikler süper mikropların ortaya çıkmasına kaynaklık etmektedirler.
.
Süper mikroplarla milyonlarca insanın ölebileceği tehlikesini öngören bu uyarı dünya çapında bir alarm çağrısıdır.
.
Buna karşı bağışıklık sisteminin güçlü olması yönünde probiotiklerin elde edilmesini,probiotik gıdaların tüketilmesini tavsiye etmiştir.
:
Bu gelişmeleri hızla kavrayan ve harekete geçen dünya gıda devleri olmuştur
.
Bu tröstler buna cevap olarak fermente ürünlerde probiotiklerin kullanımını sağlamış ve ortaya bir çok probiotiklerle zengileştirilmiş gıdalar ortaya çıkmıştır.
:
Probiotik yoğurtlar bunun en çok bilinenidir.
:
Fonksiyonel gıda konseptinin başını çeken probiotik gıdalar geleneksel ürünler üzerinde gelişmektedir:
.
ÖZEL PATENTLİ ,MODİFİKASYON BAKTERİLERİ
Bu gıda devlerinin elinde dünyanın en büyük bakteri kolleksiyonları bulunmaktadır.
Bu kolleksiyonları ile övünmektedirler
Karşımıza tohumlarda karşılaştığımız gibi HİBRİT yaklaşımlar çıkmaktadır.
Tabi bu yaklaşımlar tohum olgularından çok farklıdır
.
Sağlıklı beslenme için sağlıklı gıda kulvarını tamamen kendileri doldurmak istemektedirler.
Hem gıda hemde ilaç sektörlerinde yeni nesil biolojik ilaçlarda belirleyici olma amacı taşıyorlar.
.
ETİK KURALLARA UYAN , ETİK KURULUŞLAR
Bunun yanında etik değerlere önem veren kuruluşlar ve diğer firmalar yararlı bakterilerin ve probiotiklerin üretimini bilimin çizgisinde devam ettirmektedirler.
.
Özel kodlama ve patentleme girişimlerini reddeden ve bakterilerin mopdifiye edilmesine karşı çıkan bu kuruluşlar etik bir yaklaşımını ayakta tutmaktadırlar.
Dünya insanlığının yararlanımında probiotikler geleceğin yüz yılı belirlerken ,doğru bir yol haritası takip edilmelidir.
.
Endüstriyel çapta üretim yapan işletmeler yararlı bakteriler ve probiotikler konusunda art niyetli firmaların tuzağına düşmemelidir.
.
Bunun yanında endüstriyel üretimin dışında evde kendi fermente ürünlerini yapmak isteyenlerinde tercih edeceği yol bu etik yoldur.
.
TÜRKİYE BU GELİŞMELERİN NERESİNDE
:
Ülkemizde ne probiotik bakteriler ne de fermente probiotik gıdalar hala doğru bir şekilde anlaşılamamaktadır.
.
Dünyada ki gelişmeleri takip etmeyen ,at gözlükleri ile sadece tek noktaya odaklanan bir bakış açısı ile 21. yüzyılın fırsat ve şanslarına kapılarını kapatmaktadırlar.
.
Yoğurt konusunda bile konunun çok uzağında olan bir tıp dünyası ve beslenme odakları ile karşı karşıyayız .
.
Geleneksel maya denilen yoğurt mayası olarak elden ele dolaşan mayayı önermek demek ,mikrobik bulaşmalarıda önermek demektir
:
Tekrarlanan mayalamalarda yoğurdun içine her kaşık girdiğinde milyonlarca mikrobunda girdiğini düşünmemek mümkün değildir.
Bakteriler yoğurt fazında farklıdırlar ,starter fazda farklıdırlar
:
Sonuca bakarak pıhtı oluşmuş ise bu yoğurttur demenin ötesinde içinde bakteriyel aktivite ve etkinlik sorgulanmalıdır.
.
Ne kadar sayıda ve güçte bakterinin bağışıklık sistemine kazandırıldığı sorgulanmaz ise bağışıklık sistemine yararınıda konuşmak mümkün olmaz:
:
Hala normal yoğurt içindeki bakterileri anlamayıp ,evde normal yoğurt yapılırsa otomatik olarak probiotik olur diyenler ,hala nohutla ,kozalakla yoğurt mayalanmasını önerenler bulunmaktadır.
.
Dünya probiotik otoritelerinin bilgilerini izlemeyen kendilerine özgü görüşler oluşturanlar probiotikler konusunda maalesef yanlış ve eksik bilgileri yaymaktadırlar
.
Oluşturdukları bilgi kirliliği ile ülkemiz için doğru bir yol oluşmasının önüne set çekmektedirler.
.
Bağışıklık sistemi ile sindirim sistemi konularında araştırmaların çok uzağında bir kaç özet bilginin ezberleri ve kopyaları ile kamuoyu oluşmaktadır.
Türkiye hala 100 yıllık makasın açık tarafındadır.
.
Endüstriyel fermente ürün üreten firmaların ürünlerine karşı sadece evde yapılan yoğurdu savunmayı büyük bir bilgelik ve doğruluk olarak sunmaları yeterli değildir
.
Evde yoğurt mayalanırken hangi mayanın kaynaklık edeceği konusunda
bir tek kelime söylemeden ,yıllardır yoğurttan yoğurt mayalamanın en sağlıklı yol olacağı yanılgısına düşmektedirler.
.
Yoğurttan yoğurt mayalamayı ,geleneksel mayalamayı sonsuz bir enerji kaynağı gibi göstermek mikrobiolojiyi hiç bilmemektir.
.
Yoğurttan yoğurt mayalamaya yükledikleri anlam ve misyon abartılı ve riskleri dikkate almayan bir söylemdir.
.
Birazcık mikrobioloji bilgisi olsa fermentasyon süreci hakkında birazcık kaynaklar araştırılsa evde çeşitli kaynaklardan yapılan yoğudun en kadar zayıf ne kadar mikrobik bulaşmalara maruz kaldığı anlaşılacaktır.
.
Evet ,endüstriyel yoğurtlar ve endüstriyel probiotik gıdalar tartışmalı ürünlerdir.
.
Ülkemizde endüstriyel yoğurtlara karşı tepki sonucu evde yoğurt yapmak çığ gibi büyümektedir.
.
Bu tepkinin kaynağı hem maya olarak kullanılan özel kodlanmış ve modifikasyona uğramış bakteriler hemde kullanılan endüstriyel teknolojik işlemler tartışmanın odak noktasıdır.
.
Bunların karşısında evde yoğurt mayalanması doğru ,hangi maya hangi bakteriler ile mayalanacağının belirtilmemesi ise büyük bir eksikliktir.
:
Dünyadaki gelişmeleri doğru anlamayanlar ,ortaya çıkan bütün starter karekterli bakterileri modifiye ürün olarak lanse etmektedirler:

Dünyadaki etik olan ve etik olmayan iki kulvar olduğunun farkında değillerdir.

.
.
DÜNYADA PROBİOTİKLER KENDİ YOLUNU ÇİZİYOR.
Gıda ve ilaç sektörlerine yönelik üretim yapan tröstlerin dışında başka bir probiotik dünyası var.
.
Etik kurallara sıkı sıkıya bağlı kurum ve kuruluşlar probiotiklerin genel olarak yararlanımının da farklı bir yol açıyorlar .
:
Türkiye’de küçük bazı girişimleri saymazsak yararlı bakteri ve probiotik bakteri üretimi yok .
.
Yıllardır bu girişimler yaptırılmadı :
Bu manzaranın oluşumu yönünde çok çabalar harcayan güçlü lobi faaliyetleri yürüten dev gıda tröstlerini iyi tanımak gerekiyor.
.
YENİ BİR ALTERNATİF YOL ..
Biz ülkemizde ilk defa probiotik ürün üreten , probiotikleri ilk defa seslendiren ve anlatanlar olarak birikimlerimizle yeni bir yol çiziyoruz.
.
Biz yeni bir alternatifin oluşumunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.
:
Endüstriyel dünyanın karşımıza çıkardığı dev oluşumlara basit yaklaşımlar ile basit alternatifler ile karşı çıkamayız .
:
Önce dünyadaki gelişmeleri ve araştırmaları takip etmeyi ,bunların içinde doğru yönde olanları ayıklamayı ve tercih etmeyi kılavuz edinmeliyiz.
:
Dünyada üretilen bütün fermentif mayaları ve mayaların içindeki özel patentli bakterileri reddedip,karşı çıkarak köyden gelen yoğurdu savunmak doğru bir yol değildir.
:
Biz dünyanın yörüngesini değiştirecek olan probiotik bakterilerin fermente ürünlerde kullanımı ile yepyeni bir sağlıklı beslenme yolu açmaya çalışıyoruz.
:
Çok iyi biliyoruz ki ,bu yol dev gıda tröstlerinin yolu değildir.
Çok iyi biliyoruz ki , geleneksel fermente ürünlerimizi probiotikler ile zengileştirerek sağlığımız için çok büyük adımlar atmış olacağız.
.
Probiotikleri anlamayan ,probiotikleri karşısına alan ,dünyadaki oynanan oyunları çözemeyen ,toptancı reddediş içinde olanlar ,dünyanın yörüngesinin dışına çıkacaklardır.
.
ŞİMDİ PROBİOTİKLERİ ANLAMANIN ZAMANIDIR..
.
TÜRKİYE’DE PROBİOTİK DEVRİMİN AYAK SESLERİ GELİYOR

 

 

Haydar YILMAZ
Araştırmacı Yazar

15 Ekim 2017 tarihinde eklendi, 3.812 kez görüntülendi.

Etiketler:

PATENTLİ PROBİYOTİKLER VE DOĞRU ALTERNATİF YOL !.. Konusuna 1 Yorum Yapıldı
  1. Ayse k dedi ki:

    Acile dustugum gun doktorun receteme yazdigi maflor sase sayesinde hayata tutundum diyebilirim,30 yasindsyim 30 yasjna kadar hamurisinden tatlidsn paketli gidadan baska sey yemedim ailemi kucuk yasta kaybettigimden evde yemek kulturum cok kisa surdu, ve butun bunlarin acisi gecen yil yazin evde dusup bayilfiktan sonra berbat birhalde kendime gelip hasteneye gidip durumu anlatmamla basladi ,bagirsaklarim bu zehirli hayata yanlizca 30 yil dayanabildi artik son noktaydi yani o gunden sora mafloru hic eksik etmedim edemiyorum cunky maflor sase almayi kestigim uc dort gun icinde bagirsaklar huzursuzluga bsslio ve eski gunlere geri donuyorum bu yuzden bu riski hic almiyorum hergun bir paket tozu aaya devam ediyorum , sakatat sebze ve meyveyi hayatima soktum ,yogurdu yogurttan evde kendim yapiyorum ama bu yazidan sonra probiyotikkulturle denemeye baslicam , kefir tanrsi bulamadhm icin kefiri camsisede satin alip cigsute mayaliorm lahana tursusu fln yapmaya calistim beceremedm mutfak kulturum yok elimden gelmiyor eksimaya tutturmaya calisiyorum olmuyor yapamiyorum bu yuzden glutenle arama mesafe koydum zaten agzima bir parca kek atsam yirmidortsaatim cehenneme donuyor hayatimdan bir gunum kayip gjdiyor artik bagirsaklarimin tahammulu kalmamis bende onub sesini dinleyip asla glutene bulasmiyorum , maflorun sasesinin icerisinde patentli sus var bifido turu,ama beni resmen hayata dondurdu bana bi zarar vrrecegini dusunmuyorum uzun vadede tam aksine ucdortgun unutsam bagirsaklsrda hareketlilik diskilamada devgisiklik hersey geri geliyo ,probiyotiklerin bazilarinda cok oyun var naturopathica denen bi probiyotik var resmen ici nemli rutubetli kapsul satuyo icindekiler ksmini okysaniz icinde bi ben eksigim zaten hertur kimyasal mevcut yani bunu almamak daha iyi bence , hangi marka probiyotige guvenecegimi bilkuyorum , cesitli sus kullanmak istiyorm ornegin kefirin icindeki gibi en az on cesit ama oncesit bir probiyotik kapsulu bulamiyorm.bulsamda cok pahali veya yurtdisinda vsl1# . Bu markayi bicok akademik makalede incelemisler tedavi amacli cok iyi sonuc verdgibi ysziyolar ama turkiyede yok , sizin kullandiginiz tavsiye edeboleceginiz maflor disinda sus cesidi fazla olan probiyotik varmidr cunku benim bagirsaklarm tamamen glutenden yara almis durumda ve benim suan yogun takviyeye ihtiyacim var ssdece yogurtla olmicak yani varsa tavsiye edebilceginiz marka belirtirseniz cok sevinirim. Birde kefirdanem,yayla vs gibi maya satan saseler var bunlar acaba benim aldigim maflor sase ile etkinlogi ayni midir dahami guvenilrdir ben maflora dunyanin parasini vrrmeyi birakip bes tl verip yayla marka probiyotik yogurt mayasi alip kullansam probiyptik destege gereksinimjn azalirmi,yoksa ne yaparsam yapayim ben mutlaka extradsn probiyotik yuk almalimiyim gida disindada bilmiyorum , savasmaya devam ediyorum sadece tek dilegim tekrar o atagin gelmemesi .

Sayfa başına git