Sinir Sistemi

LACTOBACİLLUS HELVETİUS PROBİOTİK BAKTERİSİ TANSİYONUN DÜŞÜRÜLMESİNDE ETKİLİ. : PROBİOTİK PEYNİR ,FONKSİYONEL BİR GIDA : Amerikan Hipertansiyon Derneği‘nin Yıllık Bilimsel Toplantısında sunulan rastgele, plasebo kontrollü çalışmada katılımcılara 2 ay boyunca günde 28 gram Grana Padano PDO 12 ay olgunlaştırılmış peynir veya plasebo verildi. Çalışmada, peynir tüketimi ile sistolik kan basıncında 7-8 mmHg, diastolik kan basıncında ise 5-7...
Unutkanlık artmaya başladığında hemen nörologların kapısı çalınır. Doktor ..ben ALZHEİMER mi oldum ..diye sorulur: .. Kent yaşamının keşmekeşliği içinde o kadar çok sorun ile boğuşuyoruz ki,çoğu sorunu çözemiyoruz. Çözemediğimiz sorunlar kafamızda takılı halde bizi meşgul etmeye devam eder. O kadar zor koşullar ve o kadar karmakarışık sorunlar ile boğuşuyoruz ki bütün bunlar kör düğüm olup...
1. Hidroklorik asit mideden salgılanan ve inaktif durumda olan pepsinojenin-pepsine, prorenninin-rennine dönüşümünü sağlar. . Ayrıca bu enzimlerin aktivite göstermeleri için gerekli olan ortam pH'sı da HCI tarafından sağlanır. (pepsin pH=2, rennin pH=5,5). . 2.Proteinleri denatüre ederek daha rahat sindirilebilir hale getirir. Ayrıca pepsine protein sindiriminde yardımcı olur. Hem fibrinle pepsinin yapışmasını önleyerek hem de Cl etkisiyle...
ÜLKEMİZDE ARILAR OBEZ VE DİABET OLDULAR . Arıların metabolik sendrom yaşadıklarını iddia etsek yeri var. Glikoz şurubu arılara besin maddesi olarak veriliyor. Arılar kendi ürettikleri doğal ballar ile beslenmek yerine bu glikoz şurubu ile beslendiklerinde kendileride hasta oluyorlar : Onların sindirim ve bağışıklık sistemlerini bozan bu glikoz şurubu ülkemizde ne kadar kullanılıyor tespit etmek çok zor...
MANTAR MAYALAR . Hala anlaşılamayan konuların başında geliyor . Mantar formundaki mayalar maalesef yanlış ve bilinçsizlikten dolayı sağlık değil hastalık kaynağı olmaktadırlar . . Öncelikle mantar mayalar tomurcuklanarak çoğalırlar . Bu tomurcuklanmayı sağlayan ise çevredeki sporlardır. Sporlar mantarın üzerine konduğunda tomurcuklanma başlar ,mantar kendisinden yeni yapıya aktarım yapar ve yeni mantar ortaya çıkar. . Sporlarla birlikte mantar yapısına bir...
Sayfa başına git